Editorials

(on 2012-10-03)

Bản phát Báo chí: trong cuộc tổng tuyển cử này, hãy bỏ phiếu dùng ví tiền, Bỏ phiếu cho Wikileaks nhé (Vietnamese)

Thứ tư, ngày 3 tháng 10, tám giờ buổi sáng (giờ Quốc Anh)

Giúp đỡ Wikileaks cải thiện đời sống tại Mỹ cho mọi người

Wikileaks tham gia chiến dịch tuyển cử Mỹ

Vào hôm thứ sáu tuần qua, vào ngày 28 tháng 9, Bộ quốc phòng Mỹ lại đe dọa Wikileaks. Người phát ngôn Bộ quốc phòng George Little ra lệnh Wikileaks phá hủy tất cả các bài đã xuất bản, gồm có những bản ghi về Chiến tranh I-rắc mà tiết lộ sự giết chết hơn 100.000 người thường dân. George Little nói là chính phủ Mỹ không cho phép Wikileaks cứ có thông tin được chính phủ Mỹ coi là mật. Bộ quốc phòng Mỹ cũng lại "cảnh cáo Julian Assange và Wikileaks" không được mời người tố giác quân đội Mỹ cung cấp thông tin.

Hưởng ứng, Wikileaks đã quyết định tham gia chiến dịch tuyển cử Mỹ.

Chính phủ Mỹ đòi hỏi Wikileaks nằm trong phạm vi quyền hạn của chúng nó. Để trả lời, chúng tôi đặt chính phủ của Obama vào trong phạm vi quyền hạn của mình. Mọi đứa trẻ đều đi học tại Mỹ thì học được rằng đời sống dưới pháp luật mà không có quyền đại diện trong cơ quan lập pháp cũng là sự bất công. Đây là nguyên tắc chính của cuộc Cách mạng Mỹ. Vì thế, chúng tôi đòi quyền đại diện của mình, giờ cũng bắt đầu một chiến dịch để chuyển đổi sự bỏ phiếu cho Democrat hay Republican sang sự hỗ trợ cả tài chính và chính trị đều cho Wikileaks và những tiêu chuẩn của Tuyên ngôn Nhân quyền. Vào ngày tuyển cử sắp đến, đừng bỏ phiếu cho đảng Republican hay Democrat. Để thay thế, hãy bỏ phiếu duy nhất sẽ làm thay đổi cần thiết: bỏ phiếu cho Wikileaks nhé.

Bốn năm trước, dảng Democrat đã hứa mở chính phủ. Để thay thế, nó cứ xây dựng một chính quyền mật bên trong chính quyền chung, đặt gần 5 tỉ công dân Mỹ dưới hệ thống quốc gia cấp giấy phép an ninh. Nó đã phân loại là mật nhiều tài liệu hơn bất cứ chính phủ trước nào, phân loại là mật ngay cả thủ tục dùng để quyết định ai sẽ đống và ai sẽ bị giết chết. Chính phủ Mỹ cứ tới sự lạc chỗ : đạo luật mật, thủ tục mật, ngân sách mật, sự cứu trợ tài chính mật, sự giết chết mật, sự theo dõi người hàng loạt mật, máy bay chiến đấu điều khiển từ xa mật, và sự giam cầm mật không có sự buộc tội. Sự sụp đổ của Liên Xô có thể hướng dẫn đến sự thu hồi của chính quyền an ninh Mỹ, nhưng mà không có sự cạnh tranh đạo đức của một hệ thống khác, nó cứ lớn thêm một cách không bị cản trở để ảnh tưởng đến gần mọi chính sách Mỹ. Dân cư không nên cho phép bốn năm nữa như thế.

Chính phủ Obama tiếp tục dẫn một sự điều tra nghiên cứu dùng "toàn bộ chính phủ" có "cả loại và phạm vi đều chưa từng nghe thấy" về Wikileaks và các thành viên. Nó đã khởi đầu và khích động sự phong toả tài chính chống tổ chức của chúng tôi, cũng giam giữ một người bị cho là nguồn tin tức của Wikileaks, Bradley Manning, với điều kiện mà Báo cáo viên Đặc biệt Liên Hiệp Quốc về sự Tra tấn, Juan Mendez, thấy là sự tra tấn. Julian Assange đã nhận trạng thái chính thức là người tị nạn chính trị, nhưng đại sứ Mỹ đã cảnh cáo nước như Thuy Sĩ không được cho họ nương náu. Tổng thống Obama đã nói là Bradley Manning có tội mà cũng trước khi đưa ra toà, và Phó Tổng thông Biden đã gán Julian Assange là một "người khủng bố dùng công nghệ cao". Chiến dịch Obama-Biden khoe khoang đã đưa ra toà gấp hai người tố giác về an ninh quốc gia so với "tất cả các chính phủ trước được tổ hợp". http://www.guardian.co.uk/commentis.... Không thể chịu được.

Nhà chính trị lúc nào cũng nói là sự quyết định của quý vị, vào lúc bỏ phiếu, sẽ định đoạt tương lai. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy đối với chính phủ Obama, sự quyết định ai nhận chức không phải là một sự chọn có ý nghĩa, vì khi quý vị bầu một đảng nào đó lập chính phủ, cũng bầu chính phủ (gồm có tất cả các văn phòng và bạn bè của nó) gia nhập đảng. Vì thế, đảng nhận chức bị loại trừ như là tiếng nói ngăn giữ của sự đối lập. http://salon.com/2011/1/23/wikileak...

Vẫn có một sự chọn lựa khác.

Cả văn phòng chính phủ và công ty đều biết rằng tri thức là sức mạnh. Đó là lý do chúng nó xài theo nhiều ngàn triệu để giữ các kế hoạch và hành động bí mật khỏi tất cả chúng ta.

Chúng nó biết là chúng ta cùng nhau có khả năng ép buộc chúng nó hành động khác.

Thật là sự tiết lộ của Wikileaks, không phải hành động của Tổng thống Obama, đã ép buộc chính phủ Mỹ ra khỏi Chiến tranh I-rắc. Bằng cách vạch trần sự giết chết đứa trẻ I-rắc, Wikileaks cung cấp cho chính phủ I-rắc một lý do rõ rệt nên tước khỏi quân đội Mỹ sự được miễm pháp luật, lần lượt ép buộc Mỹ rút quân.

Thật là sự tiết lộ của Wikileaks, không phải Nhà Trắng, đã giúp gây ra mua Xuân A-rập. Trong khi Wikileaks vạch trần nhà độc tài từ Ie-menh đến Ai-cập, Phó Tổng thông Biden gọi Hosni Mubarak là một người theo chế độ dân chủ, Hillary Clinton gọi chính phủ đó là ổn định, và chính phủ Mỹ cấu kết với nhà độc tài Ie-menh Saleh để oanh tạc dân tộc của chính nó. http://www.guardian.co.uk/world/201... http://www.worldaffairsjournal.org/...

Cũng là sự tiết lộ của Wikileaks, không phải Nhà Trắng, đã hướng dẫn đến sự cải cách mạng bệnh viện đứa trẻ lớn nhất tại Mỹ. http://wikileaks.org/wiki/Report_on...

Năm qua, Bộ quốc phòng Mỹ nhận 662 ngàn triệu đô-la như là qũy chiến tranh 2012. Để Wikileaks tiếp tục sự cố gắng giới thiệu sự rõ ràng cho tổ chức hùng mạnh thông qua xuất bản bài lộ có tiềm lực lớn nhất dẫn tới cách cai trị đúng hơn, chúng ta cũng cần tích luỹ một « qũy chiến tranh ».

Vào đầu tháng 12, năm 2010, Wikileaks mỗi ngày nhận $120.000 tiền góp bởi công chúng. Hưởng ứng sức ép từ Washington, cũng hoàn toàn ra ngoài pháp luật, tổ chức tài chính gồm có Visa, MasterCard, PayPal, ngân hàng Bank of America và Western Union, rút bỏ một phong toả công việc ngân hàng chống Wikileaks, ngăn cản nó nhận 95% tiền cần thiết để hoạt động.

Vì vậy, trong 34 ngày kế tiếp, bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2012, chúng tôi khởi đầu một chiến dịch quyên tiền mới, đến Ngày Bỏ Phiếu, ngày 6 tháng 11.

Bạn vẫn còn có khả năng quyên tiền cho Wikileaks dùng vài phương pháp dễ dàng khác nhau, gồm có sự chỉnh sửa dành cho Visa, MasterCard và PayPal. Tiền góp này hỗ trợ sự xuất bản và hạ tầng cơ sở của Wikileaks, và phí tổn pháp luật đấu tranh chống phong toả tài chính. Chúng tôi sắp nhận quyết định về sự chống án của Visa về quyết định của toà án Băng Đảo là phong toả của Visa trái luật. Quyết định cũng mong đợi về việc kiện cáo ngân hàng chống lũng đoạn châu Âu.

Nếu quý vị muốn góp tiền riêng cho phí tổn bào chữa pháp luật của Julian Assange, vẫn còn có khả năng dùng thẻ tín dụng, nhưng cần phải góp một số tiền riêng cho Quỹ Bào chữa Biên chế Wikileaks và Julian Assange, quản lý và kiểm tra bởi Derek Rothera & Co. Chi tiết đầy đủ nằm trên trang Quyên Góp. Dùng trang Web Wikileaks, quý vị cũng có khả năng góp tiền cho Quỹ Bào chữa Bradley Manning.

"Các cuộc đấu tranh của con người chống lại quyền lực là cuộc đấu tranh của trí nhớ chống lại lãng quên." Milan Kundera

Julian Assange

Địa chỉ URL của chiến dịch này là: http://wikileaks.org/donate2012

emailSend to Friend printPrint