Keep Us Strong WikiLeaks logo
Files released so far...
765 / 779

The Guantanamo Files

Index pages

by Name
by ISN

Articles

WikiLeaks and the Guantánamo Prisoners Released from 2002 to 2004 (Part Four of Ten)

WikiLeaks and the Guantánamo Prisoners Released from 2002 to 2004 (Part Three of Ten)

WikiLeaks and the Guantánamo Prisoners Released from 2002 to 2004 (Part Two of Ten)

WikiLeaks and the Guantánamo Prisoners Released from 2002 to 2004 (Part One of Ten)

The Unknown Prisoners of Guantánamo (Part Five of Five)

The Unknown Prisoners of Guantánamo (Part Four)

WikiLeaks and the 22 Children of Guantánamo

Abandoned in Guantánamo: WikiLeaks Reveals the Yemenis Cleared for Release for Up to Seven Years

The Unknown Prisoners of Guantanamo (Part Three)

The Unknown Prisoners of Guantanamo (Part Two)

The Unknown Prisoners of Guantanamo (Part One)

The 14 Missing Guantánamo files

Policy Files

Cover Story Assessment
EC Threat Indicators
JTF-GTMO Threat Matrix
OEF ONE SCF

By country

Afghanistan (218/223)
Algeria (26/26)
Australia (2/2)
Azerbaijan (1/1)
Bahrain (6/6)
Bangladesh (1/1)
Belgium (2/2)
Canada (1/2)
Chad (1/1)
China (22/22)
Denmark (1/1)
Egypt (5/6)
Ethiopia (1/1)
France (7/7)
Gaza (1/1)
Indonesia (1/1)
Iran (3/3)
Iraq (8/9)
Jordan (7/8)
Kazakhstan (3/3)
Kenya (1/1)
Kuwait (13/13)
Lebanon (1/1)
Libya (11/11)
Malaysia (2/2)
Maldives (1/1)
Mauritania (3/3)
Morocco (13/14)
Pakistan (69/69)
Qatar (1/1)
Russia (9/9)
Saudi Arabia (134/135)
Saudi Arabia/Palestine/Israel (1/1)
Somalia (4/4)
Spain (1/1)
Sudan (11/12)
Sweden (1/1)
Syria (10/10)
Tajikistan (10/12)
Tanzania (1/1)
Tunisia (12/12)
Turkey (5/5)
Uganda (1/1)
United Arab Emirates (2/2)
United Kingdom (9/9)
Uzbekistan (6/6)
West Bank (3/3)
Yemen (3/3)
Yemen (110/110)

Our Partners

The Washington Post
The McClatchy Company
El País
The Telegraph
Der Spiegel
Le Monde
Aftonbladet
La Repubblica
L'Espresso
Andy Worthington

Community resources

courage is contagious

Wikileaks avslöjar hemliga dokument om alla fångar i Guantanamo Bay

Genom sin senaste publicering av hemliga dokument från USA avslöjar Wikileaks sanningen om den ökända ikonen av Bushregeringens “War on Terror" –basen i Guantanamo Bay, Kuba, som började användas som fångläger den 11 januari 2002, och som fortfarande används under Obama, trots Obamas vallöfte att stänga lägret inom ett år efter hans invigning som president.

Det är första gången som tusentals sidor, som daterar från 2002 till och med början av 2008, och som beskriver i detalj fallen av de allra flesta av fångarna på Guantanamo Bay – 765 utav 779 – i promemoriaform mellan JTF-GTMO, Joint Task Force på Guantanamo Bay of US Southern Command i Miami (Florida).

Promemoriorna innehåller JTF-GTMO rekommendationer om huruvida fångarna bör hållas kvar eller om de skall släppas (dvs överlämnas till det egna landet eller ett annat land). De innehåller alltså en stor mängd av viktig och hittills okänd information, bland annat bedömningar av fångarnas hälsotillstånd. Det är också första gången fotografier publiceras av de flesta av de 172 fångarna som hålls kvar.

Dokumenten innehåller också information om de första 201 fångarna som släpptes mellan 2002 och 2004, som har aldrig varit offentliggjord förrän nu, till skillnad från de andra fångarna som släpptes efter 2004 (sammanfattningar av bevis samt utskrifter av tribunalerna offentliggjordes efter en process som inleddes av media i USA 2006). De flesta av de här dokumenten avslöjar systemets inkompetens, vilket är bekant bland de som har granskat Guantánamo, med oskyldiga män som fängslades av misstag (eller för att USA utfäste höga belöningar för att fånga de misstänkta för att ha kopplingar till Al Qaeda eller Taliban), samt många män som hade blivit rekryterade av Talibanerna i Afghanistan eller Pakistan.

Bortom de fallen som hittills inte har känts till, avslöjar dokumenten också historierna om de 399 fångarna som blev friade från 2004 till och med nu, och om de sju männen som har dött i fängelset.

Promemoriorna har skrivits under av fd befälhavaren på Guantánamo, och de beskriver om fångarna betraktas som låg-, medel- eller högrisk. Även om de inte var avgörande, eftersom själva beslutet om vad som skulle hända med fångarna fattades på ett högre nivå, visar de omdömena av JTF-GTMO, samt Criminal Investigation Task Force, som skapades av Försvarsdepartamentet för att kunna förhöra under "War on Terror". De innehåller också åsikterna av BSCT, Behavioural Science Teams, som bestod av psykologer som bestämde över "exploateringen" av fångarna under förhören.

Dokumenten avslöjar i detalj det sk underrättelse som skulle rättefärdiga fångens anhållan. För de flesta som läser dokumenten kommer de här delarna att vara de mest fascinerande, eftersom de ger insikt i hur USAs underrättelsetjänst fungerar. Men även om många dokument tycks bevisa fångarnas kopplingar till Al Qaeda och andra terroristorganisationer krävs extrem försiktighet.

Dokumenten bygger på vittnesmål – i de flesta fallen handlar de om medfångar i Guantanamo – vars ord är opålitliga, antingen för att de utsattes för tortyr eller andra sorters tvång (ibland inte i Guantanamo utan i hemliga CIA fängelser), eller för att de uttalade sig falskt för att få bättre behandling i Guantánamo.

Regelbundna vittnesmål i dessa dokument som bör behandlas som opålitliga inkluderar följande "high-value detainees" or "ghost prisoners". ISN nummer eller "Internment Serial Numbers" används för att identifiera fångarna i Guantanamo Bay:

Abu Zubaydah (ISN 10016), en så kallad "high-value detainee" fångades i Pakistan i Mars 2002, och stannade 4,5 år i hemliga CIA fängelser, bland annat i Tailand och Polen. Han utsattes för waterboarding, ett slags kontrollerad drunkning, 83 gånger under CIAs förvar i agusti 2002. Abu Zubaydah flyttades till Guantánamo tillsammans med 13 andra "high-value detainees" i September 2006.

Ibn al-Shaykh al-Libi (ISN 212), emiren av en militär träningsläger som kontrollerades av Abu Zubaydah. Även om han och Talibanerna själva stängde lägret år 2000, eftersom han vägrade att lägret skulle tas över av al-Qaeda, beskriver de här dokumenten honom som Osama bin Ladens militärbefäl i Tora Bora. Strax efter hans tillfångatagande i december 2001, blev al-Libi överlämnad till CIA av Egypt, där han torterades och där han gav falsk erkännelse att al-Qaeda hade mött Saddam Hussein för att prata om att skaffa sig kemiska och biologiska vapen. Al-Libi tog tillbaka den här lögnen, men Bushregeringen använde den ändå för att rättfärdiga invasionen av Iraq i mars 2003. Al-Libi åkte aldrig till Guantanamo. CIA återlämnade honom så småningom till Libyen, troligtvis i 2006, där han dog i fängelse efter att ha begått självmord i maj 2009.

Sharqawi Abdu Ali al-Hajj (ISN 1457), från Yemen, alias ”Riyadh the Facilitator” blev gripen i en husräd i Pakistan i february 2002, och beskrivs som en ”al-Qaeda facilitator." Efter hans gripande blev han flyttad till ett tortyrfängelse i Jordanien för CIA, där han stannade i nästan två år, och blev därefter överlämnad till ett Amerikanskt fängelse i Afganistan. Hanflögs till Guantánamo i september 2004.

Sanad Yislam al-Kazimi (ISN 1453), från Yemen, blev gripen i UAE i january 2003, och hölls i tre olika hemliga fängelser, bland annat det ”mörka fängelset” ("Dark Prison") nära Kabul samt en hemlig del av USAs fängelse i Bagram airbase. I february 2010, i Washington D.C.s distriktsdomstol (District Court), beviljade domaren Henry H. Kennedy Jr. en habeas corpus begäran som framfördes av en fånge från Yemen, Uthman Abdul Rahim Mohammed Uthman, för att han vägrade att acceptera vittnesmålen av varken Sharqawi al-Hajj eller Sanad al-Kazimi. Han sa att ”rättsalen skall inte lita på uttalanden av varken Hajj eller Kazimi för att det finns starkt bevis att båda vittnen hade utsatts för tortyr strax före de gav vittnesmålen”. " Ahmed Khalfan Ghailani (ISN 10012) och Walid bin Attash (ISN 10014) är också opålitliga "high-value detainees" som skickades till Guantánamo i september 2006, efter att ha varit i hemliga CIA fängelser.

Andra otillförlitliga vittnen som befann sig i Guantanamobasen under hela perioden av deras fångenskap:

Yaim Basardah (ISN 252), från Yemen, är en ökänd lögnare. Washington Post skrev i februari 2009 att han fick preferensbehandling på Guantanamo eftersom vissa tjänstemän betraktade honom som en viktig källa, även om det fanns många skäl att vara tveksam. Washington Post skrev att “militära tjänstemän.... uttryckte reservationer om deras stjärnvittnes trovärdighet redan i 2004.” I 2006 beskrev Corine Hegland i National Journal hur en representant till en av fångarna (en militärtjänsteperson som förordnats i stället för en advokat) undersökte Basardahs fil efter att hans klient gjort en invändning mot information som hade givits av Basardah. Enligt Basardhas vittnesmål var fången i ett träningsläger innan han ens hade rest till Afganistan. Representanten upptäckte att han hade gjort liknande konstateranden om 60 andra Guantanamofångar. I januari 2009, i Washington D.C. District Court exkluderade domaren Richard Leon (som hade utnämnts av George W. Bush) Basardahs uppgifter och beviljade en habeas corpus begäran som hade framförts av Mohammed El-Gharani från Tchad, som var 14 år när han blev gripen i en räd mot en moské i Pakistan. Domaren Leon påpekade att regeringen hade varnat uttryckligen för att förlita sig på hans uppgifter utan fristående bestyrkanden” och i andra habeas corpus mål därefter hänvisade domarna till El-Gharani prejudikatet, vilket diskrediterade ”stjärnvittnet” ännu mer.

Mohammed al-Qahtani (ISN 063), från Saudiarabien som betraktas som den som skulle vara den 20:e kaparen i 11 september attackerna utsattes för ett specifikt tortyrprogram på Gantanamo Bay som godkändes av försvarsministern Donald Rumsfeld. Programmet bestod av 20 timmar långa förhör om dagen, flera månader i taget, bland andra ”enhanced interrogation techniques” som orsakade svåra hälsoproblem. Varianter på dessa tekniker användes på andra Guantanamofångar (och i Abu Ghraib). I januari 2009, just innan George W. Bush avträdde berättade Susan Crawford (en fd ordförande, vän till Dick Cheney of David Addington och som blev utnämnd för att övervaka militärkommissionerna och militärdomstolen i Guantanamo Bay) för Bob Woodward att hon vägrade att anklaga al-Qahtani för att ”vi torterade Qahtani. Hans behandling överensstämmer med definitionen av tortyr.” Därför måste man anse alla hans talrika uppgifter om andra fångar vara meningslösa.

Abd al-Hakim Bukhari (ISN 493), en Saudiarabisk man som fängslades av Al-Qaeda efter spion-anklagelser blev befriad av amerikanska soldater men blev därefter oförklarligt skickad till Guantanamo (tillsammans med fyra andra män som hade blivit befriade från Al-Qaedas fängelse). Enligt dokumenten betraktas han som en medlem av Al-Qaeda och ett tillförlitligt vittne.

Abd al-Rahim Janko (ISN 489), en Kurd från Syrien (som torterades av Al-Qaeda efter att ha blivit anklagad för spioneri, och blev fängslad av talibanerna därefter tillsammans med Abd al-Hakim Bukhari) anses också vara ett vittne, trots att han är psykiskt störd. En bedömning av fången från juni 2008 konstaterar att ”fången anses vara av hög risk från en hälsosynpunkt... han har flera kroniska hälsoproblem. Han har lidit av drogmissbruk, depression, borderline personlighetsstörning, och ett självmordsförsök, som han har fått behavioural health behandling för.”

De här är de mest tydliga exemplen, men de mest observanta läsarna kommer att upptäcka att det är just deras vittnesmål som gång på gång blir citerade i regeringens så kallade bevis. Det är enkelt att dra slutsatsen efter att ha läst dokumenten noga att regeringens uppbyggnad är i grunden ohållbar och att det som Guantanamodokumenten egentligen visar är att det bara finns några tiotals fångar som genuint anklagas för terrorism.

Resten, avslöjar de här dokumenten, var antingen oskyldiga män och pojkar som greps av misstag, eller talibanens fotsoldater, som inte hade någon soom hälst terroristkoppling. Många var dessutom sålda till USAs armé som utfäste belöningar till sina allierade i Pakistan och Afganistan för att fånga Taliban och Al-Qaeda misstänkta – en linje som ledde fd statschef Musharraf att konstatera i sin memoar från 2006, In the Line of Fire, att Pakistan fick ”milliontals dollar som belöning” för de 369 misstänkta terroristerna som överlämnades till USA:

Sådana obekväma uppgifter nämns inte i Joint Task Forces möten, men de är centrala för att kunna förstå varför det som verkar vara en hopsamling av dokument som bekräftar den amerikanska regeringens retorik som bygger på att frambringa rädsla kring Guantanamofångarna – samma retorik som har paralyserat President Obama, och som har återupprättat rädslan som drivkraft i USAs Congress – är i själva verket motsatsen: anatomin av en kolossal illdåd som begåtts av USAs regering mot de 779 fångarna som, för det mesta, inte är och har aldrig varit de terrorister som regeringen vill att vi ska tro de är.

(Andy Worthington) [translation by Wikileaks]